Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas prezentācija

“LEADER” ir akronīms no franču valodas Liaison Entre Actions pour le Développement de l’Economie Rurale un nozīmē saiknes starp lauku attīstības pasākumiem.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. 

Plānošanas periodā 2023.-2027.gadam, Saldus rajona attīstības biedrība LEADER pieejas īstenošanai ir piesaistījusi  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.  Šādu pieeju sauc par sabiedrības virzītu vietējo attīstību (SVVA).

LEADER pieeja kopš 2006.gada tiek īstenota visā biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība” darbības teritorijā.

Ieskaties prezentācijā par LEADER finansējuma iespējām 2023. – 2027. gadam!
Skip to content