Tapusi elektroniskā rokasgrāmata “Bites-Medus-Cilvēki”

Elektroniskā rokasgrāmata sagatavota Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros starpvalstu projektā “Biškopības nozares attīstības veicināšana sadarbības partneru teritorijās un sabiedrības izglītošana biškopības jomā. Akronīms Bites-Medus-Cilvēki” (Nr. 18-00-A019.333-000002).  
 
Rokasgrāmatas teksta autori:  Baiba Tikuma, Guntars Melnis 
 
Elektroniskā rokasgrāmata pieejama un lejupielādējama zemāk. 
Skip to content