Apstiprināti SVVA Stratēģijas grozījumi

     Esam saņēmuši lēmumu no Zemkopības ministrijas par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas grozījumu apstiprināšanu. kā arī papildu atbalsta piešķiršanu ELFLA līdzfinansēto projektu īstenošanai 555 138,02 EUR apmērā. 

8. projektu kārta plānota izsludināt novembrī. 

Ar Stratēģiju, rīcības plānu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties šeit: 

SVVA Stratēģija

Skip to content