Šodien noslēdzas pieteikšanās darbam LEADER projektu vērtēšanas komisijā

Sludinājums par projektu vērtēšanas 2 ekspertu piesaisti 
Saldus rajona attīstības biedrības izsludinātajai LEADER projektu iesniegumu konkursa 8. kārtai

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Saldus rajona attīstības biedrība (SRAB) konkursa kārtībā meklē: pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un uzņēmējdarbības pārstāvi darbam SRAB LEADER projektu vērtēšanas komisijā. Darbs no 2022. gada 14. janvāra līdz 2022. gada 13. februārim. 

Ar prasībām un pienākumiem iepazīties var šeit: 

Lūdzam sūtīt īsu motivācijas vēstuli un CV līdz  2021. gada 27. decembrim uz e-pastu: srab.saldus@gmail.com.

Skip to content