SRAB Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027. gadam prezentācija

Šodien, 13.09.2023., Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejai rādījām un stāstījām par Saldus rajona attīstības biedrības Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023. – 2027. gadam. Zemāk var iepazīties ar Stratēģijas prezentāciju.

PALDIES VISIEM, KAS PALĪDZĒJA TAPT JAUNAJAI LEADER STRATĒĢIJAI:  “ZELTA LĀPSTA” DALĪBNIEKIEM, SARMĪTEI OZOLIŅAI, GINTAI ANDERSONEI, RIHARDAM OZOLAM, ARMANDAM PUŽULIM, FOKUSGRUPU DALĪBNIEKIEM (PADOME, PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTI, NVA SALDUS FILIĀLE, SALDUS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS, SALDUS TIKS CENTRS, PAGASTU PĀRVALDNIEKI, DEPUTĀTI, UZŅĒMĒJI, SALDUS UZŅĒMĒJU  BIEDRĪBA, LIAA, LLKC, ALTUM, NVO PĀRSTĀVJI, SALDUS JAUNIEŠU DOME, KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS).

Skip to content