Pētījumi

SAISTĪTIE IERAKSTI

Latvijas Lauku kopienu parlamenta barometrs

Lauku barometrs ir jauna iniciatīva, kuru veidojam ar mērķi izvērtēt, kā uzdevumi, ko esam saskatījuši kā aktuālus kvalitatīvas un ilgstpējīgas lauku vides veidošanai iepriekšējos Latvijas Lauku kopienu parlamentos, ir īstenojušies.

Lasīt tālāk »

BIEDRĪBAS PĒTĪJUMI

Pētījums
"2007. - 2013. gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā" 2014.gads, LLF Kompetenču centrs

Pētījums
"Uzņēmējdarbības vides analīze Saldus un Brocēnu novadā"

2015. gads, SIA LZA

Saldus un Brocēnu novadu SVVA stratēģijas 2014.-2020. gadam izvērtējums
2021. gads, SIA LLF sadarbnīca

Skip to content